Foto fra et oppdrettsanlegg

Visjon

Arctic Lumi AS jobber aktivt med å befeste regionens styrke innenfor marin kompetanseoppbygging- og utvikling samt bidrar til å optimalisere en bærekraftig og miljømessig forsvarlig utvikling av nordlandskysten. Vi brenner for å beholde lys i husene langs kysten og ønsker å bidra til å beholde eksisterende- og skape nye arbeidsplasser med fokus på akvakulturnæringen og dens tilknyttede næringer.

Foto av en person som holder en bunke med dokumenter

Tjenester

Arctic Lumi AS tilbyr hjelp til hele eller deler av akvakultursøknader for lokaliteter/tillatelser/særtillatelser. Selskapet kan også bidra i konseptutvikling, planprosesser, høringsprosesser, regelverkstolkning, klagesaker, forskningsprosjekter etc. i samråd med de krav som stilles av forvaltningen.

 

Foto av en bro i Lofoten

Forventninger

Våre kunder kan forvente tett oppfølging og godt samarbeid om de utfordringer de måtte ønske hjelp til. Selskapet holder seg faglig oppdatert på alle endringer og nye krav som kommer og ønsker å bruke etablert kontaktflate og erfaring til å jobbe som brobygger mellom næring og forvaltning for å optimalisere en smidig saksgang.

Som kunde hos oss skal du oppleve en enklere hverdag i møte med komplekst regelverk og omskiftende krav. Du skal også oppleve et nytt syn og åpent blikk på utfordringer og få innspill til å se nye muligheter i ditt selskap.

Foto av et oppdrettsanlegg tatt fra drone

Kunder

Denne strekker seg fra både godt etablerte lakseprodusenter, til nyere selskaper som satser på eksempelvis settefisk/storsmoltanlegg, matfisk på land og torsk i sjø m.m.

Foto av flere fisker i vann

Utført arbeid

Eksempler på arbeid vi har utført for kunder omfatter utforming av hele eller deler av akvakultursøknader for laksefisk i sjø og på land samt torsk i sjø. Utarbeidelse av
dispensasjonssøknader til kommuner og sektoretater samt direktorat. Bestilling og samarbeid med miljøselskaper for planlegging av anlegg, leting etter nye lokaliteter for laks
og torsk, konseptutvikling av prosjekter og knytting av selskaper opp mot forskningsinstitusjoner. Møtevirksomhet sammen med selskaper inn mot kommuner, forvaltning, fylkeskommune og direktorat for faglig støtte. Utarbeidelse av klage på sektorvedtak. Arbeid opp mot og sammen med kommuner i planspørsmål i sjø og på land. Utarbeidelse av faglige vurderinger av prosjekter opp mot mulige investorer. Selskapet bidrar også som mentor for nyoppstartet selskap gjennom Kunnskapsparken Bodø og Inkubator Salten.

Foto av nordlys og fjell. Logoen til Arctic Lumi ligger oppå fotoet.

Om Arctic Lumi

Etablert i mars 2022. Caroline Navjord er eier og daglig leder i Arctic Lumi AS og har utdanning i biologi, akvakultur og jus, og bakgrunn fra jobb i rensefisknæringen og akvakulturforvaltningen.

Glimtpartner
Det er inngått partneravtale mellom FK Bodø/Glimt og Arctic Lumi for 2023

Foto av Caroline Frantzen

Kontakt oss

Vi holder til i Bodø.

Eier og daglig leder:
Caroline Navjord

Telefonnummer: 41 07 91 05
E-post: post@arcticlumi.no

Organisasjonsnummer: 928 609 294

Postadresse:
Dronningens gate 92 B, 8006 Bodø

Besøksadresse:
Framgården, Storgata 8, 8006 Bodø